Ekonomi

Bugün Resmi Gazete’de (04.05.2023)

RANDEVU KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalara İlişkin Kararlar (Karar: 2023/267, 268)
DÜZENLEMELER
––Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Bileşenlerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İç Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sakarya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
genelgeler
–– Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planına İlişkin 2023/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (2023-2033)
–– Gediz Havzası Eylem Planına İlişkin 2023/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
YARGI DAİRESİ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 tarih ve E:2022/142, K:2023/32 sayılı kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 tarih ve E:2022/140, K:2023/46 sayılı kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 tarih ve E:2023/53, K:2023/49 sayılı kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 tarihli ve E:2023/18, K:2023/57 sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 tarih ve E:2022/156, K:2023/58 sayılı kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 tarih ve E:2023/48, K:2023/72 sayılı kararı
YARGI KARARLAR
–– Yargıtay 2., 4., 7. ve 9. Hukuk Dairelerine İlişkin Kararlar
DÜZELTME: 30/4/2023 Tarihli ve 7189 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Hk.
DUYURU BÖLÜMÜ
a – Karar Bildirimleri
b – Artırma, Azaltma ve İhale İlanları
c – Çeşitli Reklamlar
– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu